Per Kristian Skulberg

CV-sammendrag

 

Født 1951 i Spydeberg

 

Medisinsk embetseksamen, Universitetet i Oslo 1977

 

Siden 1979 allmennpraktiserende lege i Askim (fastlege ved Askim legesenter)

 

Medlem av Spydeberg kommunestyre 1979-1987

 

Statsrådens personlige sekretær i Miljøverndepartementet 1984-86

 

Statssekretær i Miljøverndepartementet 1990

 

Statssekretær i Kulturdepartementet 1998-2000

 

Medlem av Statens kulturminneråd 1986-1996

 

President i Heritage Interpretation International 1991-1995

 

Styreleder for Norsk museum for fotografi – Preus museum 2001 – 2006

 

Styreleder for Eidsvoll 1814 fra 2006 til 2009

 

Styret for Norsk Folkemuseum  fra 2010 (nestleder)

 

Kringkastingsrådet  2010 - 2014 (varamedlem)

 

Det Kongelige Selskap for Norges Vel – representantskapet siden 2006

 

Leder av Spydeberg kommunes bygdebokkomité siden 1987

 

Stiftelsen Spydeberg prestegård (styremedlem)

 

 

Publkasjoner:

 

Spydeberg kommune 2003: Folk og hjem på gamle og nye tomter. Bind 1. ISBN 82-996630-1-6.

Hovedredaktør og medforfatter.  pp 1184.

 

Spydeberg kommune 2009: Folk og hjem på gamle og nye tomter. Bind 2 ISBN 82-996630-2-4.

Hovedredaktør og medforfatter. pp 1721.

 

Østfold Fylkeskommune 2009: Pax scandinavica. Hendelsene i Østfold i augustdagene 1814. pp 38.

 

Alveng Dag & Skulberg P.K. (2015):   Wilse - Humanisten og hans laboratorium/The HUmanist and his Lab.    Oktober forlag.                                                            

 

Diverse artikler om kultur-miljø-helse i norske og utenlandske publikasjoner.